28 07 2021 | C.N.R.A.
 

Literatura astronomică în Romania / Zilele Academice Clujene 2016 – Masa Rotundă din 31 mai 2016

 În data de 31 mai 2016, Biroul Executiv al Comitetului Naţional Român de Astronomie a organizat împreună cu Observatorul Astronomic Cluj-Napoca al Institutului Astronomic al Academiei Române, cu Facultăţile de Matematică şi Informatică, şi de Fizică, o masă rotundă intitulată „Literatura Astronomică în România

Din problematica acoperită de acest titlu, a fost abordat un subiect de actualitate şi cu un impact semnificativ asupra învăţământului astronomiei în ţara noastră: calitatea şi corectitudinea traducerilor unor cărţi din domeniul astronomiei, din limba engleză în limba română. Iată câteva exemple preluate din două cărţi publicate în anii 1998 şi 2015, care au motivat organizarea acestei mese rotunde: „banda de asteroizi” (centura de asteroizi), „zona radioactivă” (zona radiativă), „grămezi de lumină” (probabil aglomerări luminoase), „ciorchini astrali/de galaxii” (roiuri stelare/de galaxii), „suport furculiţă” (montură în furcă), „clastere deschise” (roiuri deschise), „ocularii” (oculare). Este regretabil faptul că texte valoroase pentru educaţia astronomică a elevilor, studenţilor şi a tuturor celor pasionaţi de tainele Universului, publicate în condiţii grafice excepţionale, sunt umbrite de astfel de traduceri incorecte/imprecise/inadecvate.

 

Discuția despre traducerea lucrărilor de astronomie a debutat prin menționarea importanței traducătorului ca mediator între omul de știință (astronomul) și lectorii cărților de astronomie (elevi, studenți, amatori etc.), acesta fiind răspunzător de felul în care se transmit datele destinate educării și informării celor pasionați de acest domeniu. Pentru a se înțelege mai bine fenomenul traducerii specializate s-au adus precizări legate de procesul de selectare a traducătorilor și de competențele pe care trebuie să le aibă aceștia. Un alt aspect important pentru înțelegerea fenomenului traducerii specializate a fost cel legat de etapele de lucru și metodologia aplicate în procesul traducerii, acestea influențând calitatea textelor traduse. Pentru a putea garanta calitatea traducerii lucrărilor de astronomie, au fost menționate ca puncte de reper Standardul de asigurare a îndeplinirii condițiilor de calitate ale bunurilor și serviciilor (ISO 9001) și Standardul european de calitate pentru serviciile de traducere (ISO 15038), standarde care, odată aplicate, ar contribui la îmbunătățirea semnificativă a calității traducerilor din domeniul astronomiei în țara noastră. În aceeași ordine de idei, s-a sugerat inițierea unei colaborări între astronomi şi studenții Departamentului de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere care se formează ca terminologi, în vederea realizării unui glosar terminologic englez-român din domeniul astronomiei. Este vorba despre un instrument specializat care să se afle la dispoziția traducătorilor pentru a le furniza date corecte despre felul în care se echivalează termeni din domeniul astronomiei, considerați importanți de către specialiștii acestui domeniu. O altă problemă discutată a fost legată de identificarea referenţilor, specialişti în astronomie, cu respectarea profilului deontologic. De asemenea, s-au propus iniţiative prin care Comitetul Naţional Român de Astronomie (prin intermediul paginii sale web) să vină în sprijinul editurilor interesate în realizarea şi publicarea de traduceri ale unor cărţi de astronomie: alcătuirea unei liste de astfel de referenţi, întocmirea unei liste de dicţionare deja existente în domeniul astronomiei, stabilirea unui glosar de termeni ştiinţifici din domeniul astronomiei. Un alt subiect abordat a fost acela al necesităţii punerii la zi a unor termeni ştiinţifici utilizaţi în literatura astronomică. În ceea ce priveşte editurile, au fost apreciate numeroasele cărţi de astronomie care au fost traduse şi publicate în condiţii grafice de excepţie. Totodată, a fost subliniată responsabilitatea pe care o au editurile în faţa societăţii prin intermediul cărţilor pe care le publică. A fost pusă în discuţie posibilitatea denunţării la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a cărţilor care prezintă greşeli grave de traducere. Autori: CSI Dr. Alexandru Pop, Lect. Dr. Cristina Varga

 
 
C.N.R.A.

Comitetul National Roman de Astronomie

Despre noi
Întrebări frecvente

Ce este CNRA?

Contact

Tel: +40 21 3356892
Fax: +40 21 3373389
Email: cnra _at_ astro.ro