PROGRAMELE DE CERCETARE

-ACADEMIA ROMANA


 

 PROGRAMELE DE CERCETARE PENTRU ANUL 2018

PROGRAMUL I: CERCETĂRI DE ASTROFIZICĂ SOLARĂ, STELARǍ, GALACTICǍ, EXTRAGALACTICǍ ŞI COSMOLOGIE

Director de program: Cristiana Dumitrache

Proiectul I.1: Dinamica atmosferei solare şi a heliosferei

Director de proiect: Cristiana Dumitrache

 Obiective:

1.      Prelucrarea datelor de observații de la sol și din spațiu

2.      Analiza regiunilor și a fenomenelor active solare

3.      Modelarea numerică și statistică a fenomenelor active solare

4.      Dinamica heliosferei

5.      Studiul transferului radiaţiei solare prin atmosfera terestră

 

Proiectul I.2: Astrofizică stelară şi sisteme planetare

Director de proiect: Dumitru Pricopi

 Obiective:

1. Studiul unor sisteme binare cu eclipsă observate de la sol sau in cadrul unor misiuni spaţiale;

2. Studiul unor exoplanete şi sisteme exoplanetare observate de la sol sau in cadrul unor misiuni spaţiale;

3. Studiul pulsatoriu şi asteroseismic al unor clase de stele variabile observate de la sol sau in cadrul unor misiuni spaţiale;

4. Studiul variabilităţii curbelor de lumină şi al perioadelor unor stele variabile pulsante şi al unor sisteme stelare binare cu eclipsă (Cluj-Napoca);

5. Fotometria CCD multicoloră in sistemul Johnson-Kron-Cousins a unor stele variabile mediu şi scurt periodice utilizand telescoapele Meade de 30 şi 40 cm ale Observatorului din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca);

 

Proiectul I.3: Studii de astronomie galactică, extragalactică şi cosmologie

Director de proiect: Mark Rushton

Obiective:

1. Modelare de transfer radiativ a unui eşantion statistic de galaxii;

2. Studiul clusterizării galaxiilor cu decalaj spectral z>0.5;

3. Studiul legilor şi al caracteristicilor formării stelelor in galaxiile pitice;

 

PROGRAMUL II: STUDII DE ASTROMETRIE, MECANICĂ CEREASCĂ ŞI PLANETOLOGIE

Director de program: Dan Alin Nedelcu

 

Proiectul II.1: Sisteme de referinţă spaţio-temporală, astrometrie CCD

Director de proiect: Octavian Bădescu

Obiective:

1. Observatii astrometrice ale corpurilor din Sistemul Solar;

2. Ameliorarea orbitelor de asteroizi obţinute din observaţii CCD şi raportate la sistemul de referinţă ICRF;

3. Conectarea sistemului de referinţă stelar la sistemul local terestru, astronomie geodezică;

4. Activităţi pentru alcătuirea bazei de date a Observatorului Virtual Bucureşti: scanarea arhivei istorice de plăci fotografice;

 

Proiectul II.2: Studiul dinamicii corpurilor cereşti prin metode cantitative şi calitative

Director de proiect: Dumitru Pricopi

Obiective:

1.      Modelarea mişcării corpurilor cereşti in campuri de tip post-newtonian (relativiste şi nerelativiste);

2.      Studiul dinamicii satelitare prin metode numerice;

3.      Studiul metodelor de regularizare;

4.      Studiul stabilităţii orbitelor planetare prin metode numerice;

 

Proiectul II.3: Planetologie

Director de proiect: Dan Alin Nedelcu

 

Obiective:

1. Studiul proprietăţilor fizice ale obiectelor din Sistemul Solar;

2. Studiul formării şi evoluţiei Sistemului Solar;

3. Planetologie comparată pe baza datelor de laborator;

4. Interpretarea și analiza datelor obţinute de misiunile spaţiale;

5. Modelare numerică in ştiinţele planetare;

 

PROGRAMUL III: STUDII DE ISTORIA ŞI INVǍŢǍMANTUL ASTRONOMIEI

Director de program: Octavian Bădescu

 

Proiectul III.1: Studii de istorie şi educaţie astronomică in context romanesc şi european

Director de proiect: Octavian Bădescu

Obiective:

1. Studiul contribuţiilor romaneşti timpurii la astronomie;

2. Studii de arheoastronomie;

3. Studii privind metodica predării astronomiei;