.:Careers:.

Text available only in Romanian
Anunț Anulare concursuri afisate in 15 mai 2023

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415/15.05.2023, se suspendă desfășurarea concusurilor pentru posturile de Asistent de cercetare și Cercetător Științific, publicate în ziarul România Liberă și pe site-ul institutului în data de 15 mai 2023.
Suspendarea este valabilă până la noi prevederi legislative cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor vacante sau temporar vacante în instituțiile publice.

Anunț Cercetător Științific 15 mai 2023

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Cercetător Științific, pe durată nedeterminată, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Astrometrie și Fotometrie de Meteori, Sateliți artificiali și deșeuri spațiale.

Anunț Concurs

Anunț Asistent Cercetare 15 mai 2023

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Asistent Cercetare, pe durată determinată (1 an), cu posibilitatea de prelungire, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Astrometrie și modelare dinamică a intrărilor atmosferice pentru sateliți artificiali și deșeuri spațiale.

Anunț Concurs

Anunț Îngrijitor 13.03.2023

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de îngrijitor, pe durată determinată, 1 an, normă întreagă, cu posibilitatea de prelungire.

Anunț Concurs

Rezultat selecție dosare

Rezultat proba scrisă și proba practică

Rezultat proba interviu

Anunț Rezultat Final

Anunț Muncitor Calificat I

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de muncitor calificat I, pe durată determinată, normă întreagă, cu posibilitatea de prelungire..

Anunț Concurs

Rezultat selecție dosare

Rezultat proba scrisă și proba practică

Anunț Rezultate Proba Interviu

Anunț Rezultate Final

Anunț referent de specialitate IA 07 decembrie 2022

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post contractual vacant de execuție de Referent de Specialitate gradul IA, pe durată determinată de 1 an, cu posibilitatea de prelungire în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate-Administrativ

Anunț Concurs

Anunț Selecție Dosare

Anunț Rezultate Proba Scrisă

Anunț Rezultate Proba Interviu

Anunț Rezultat Final

Anunț Inspector de specialitate IA 30 iunie 2022

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Inspector de Specialitate IA, pe durată determinată, jumătate de normă, cu posibilitatea de prelungire.

Anunț Muncitor Calificat I

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de muncitor calificat I, pe durată determinată, normă întreagă, cu posibilitatea de prelungire..

Anunț Concurs

Anunț Selecție Dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat probă interviu

Rezultat final

Anunț Asistent Cercetare 28 iunie 2022

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Asistent Cercetare, pe durată determinată, cu posibilitatea de prelungire, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Sateliți Artificiali și Supravegherea Situației Spațiale.

Anunț Concurs

Anunț Selecție Dosare

Anunț Rezultat proba scrisă

Anunț Rezultat interviu

Anunț Rezultat final

Anunț Concurs Inspector de specialitate IA

Institutul Astronomic, cu sediul în localitatea București, str. Cuțitul de Argint nr. 5, reia concursul pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante : un post Inspector Specialitate IA cu timp parțial (3 ore/zi) pentru întreținerea echipamentelor astronomice la Observatorul Berthelot, județul Hunedoara și două posturi de muncitor calificat I, cu normă întreagă, pe perioadă determinată.

Anunț Concurs

Anunț Selecție Dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat proba interviu

Rezultat final

Anunț Concurs Inspector de specialitate IA

Institutul Astronomic, cu sediul în localitatea București, str. Cuțitul de Argint nr. 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante : un post Inspector Specialitate IA cu timp parțial (3 ore/zi) pentru întreținerea echipamentelor astronomice la Observatorul Berthelot, județul Hunedoara și două posturi de muncitor calificat I, cu normă întreagă, pe perioadă determinată.

Anunț Concurs

Anunț Selecție Dosare

Anunț Proba Scrisă

Anunț Concurs Inspector de specialitate IA

Institutul Astronomic, cu sediul în localitatea București, str. Cuțitul de Argint nr. 5, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale pe un post temporar vacant, de: Inspector de specialitate IA, cu jumătate de normă, pe durată determinată, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil-Resurse-Umane - Administrativ.

Anunț Concurs

Anunț selecție dosare

Anunț rezultat proba scrisă

Anunț rezultat proba interviu

Anunț rezultat final

Anunț Concurs Director Institut

Academia Română, Secția de Științe Matematice, anunță concurs pentru ocuparea postului de director institut de cercetare, gradul I, la Institutul Astronomic, în data de 26.04.2021, ora 10, la sediul Academiei Române. Candidații vor depune cererea și dosarul de înscriere la Registratura Generală a Academiei Române, Calea Victoriei 125, Bucureşti, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, în ultima zi până la ora 14.

Anunț Concurs

Anunț Selecție Dosare

Anunț Rezultat Concurs

Anunț Rezultat Final

Informaţii: nedelia.popescu@acad.ro sau pagina web a Academiei Române.

Anunț Cercetător Științific Gradul II 26 noiembrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Cercetător Științific Gradul II, pe durată nedeterminată, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Planetologie

Anunț Concurs

Selecție dosare, Rezultatul concursului, Profilul candidatului declarat câștigător.
Anunț examen promovare Documentarist IA 10 noiembrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, anunță examen de promovare pentru ocuparea postului de execuție obținut prin transformarea propriului post: Documentarist IA.

Anunț Examen

Rezultat Examen, Rezultat Final

Anunț examen promovare Referent IA 09 noiembrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, anunță examen de promovare pentru ocuparea postului de execuție obținut prin transformarea propriului post: Referent treapta IA.

Anunț Examen

Rezultat Examen, Rezultat Final

Anunț Cercetător Științific Gradul I 30 octombrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Cercetător Științific Gradul I, pe durată nedeterminată, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Astronomie Geodezică.

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor, Rezultat, CV-ul și lista de lucrări ale candidatului

Anunț Asistent Cercetare 30 octombrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Asistent Cercetare, pe durată nedeterminată, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Astrometrie, Meteori.

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor

Rezultat proba scrisă, Rezultat interviu

Anunț Asistent Cercetare 30 octombrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Asistent Cercetare, pe durată determinată, cu posibilitatea de prelungire, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Planetologie/Asteroizi.

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor

Rezultat proba scrisă, Rezultat interviu

Anunț Cercetător Științific 18 decembrie 2018

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Cercetător Științific, pe durată nedeterminată.

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor

Anunț Tehnician I 18 decembrie 2018

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Tehnician I pentru Observatorul Astronomic Berthelot pe durată determinată (un an) și timp parțial de lucru (două ore pe zi).

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor

News

Latest news from A.I.R.A.

Read more

Astronomical data

Ephemerides

Astrodata

Research

Our latest publications

Research

Careers

Join us for a career in astronomy.

Join us