.:Careers:.

Text available only in Romanian
Anunț Concurs Director Institut

Academia Română, Secția de Științe Matematice, anunță concurs pentru ocuparea postului de director institut de cercetare, gradul I, la Institutul Astronomic, în data de 26.04.2021, ora 10, la sediul Academiei Române. Candidații vor depune cererea și dosarul de înscriere la Registratura Generală a Academiei Române, Calea Victoriei 125, Bucureşti, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, în ultima zi până la ora 14.

Anunț Concurs

Anunț Selecție Dosare

Anunț Rezultat Concurs

Anunț Rezultat Final

Informaţii: nedelia.popescu@acad.ro sau pagina web a Academiei Române.

Anunț Cercetător Științific Gradul II 26 noiembrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Cercetător Științific Gradul II, pe durată nedeterminată, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Planetologie

Anunț Concurs

Selecție dosare, Rezultatul concursului, Profilul candidatului declarat câștigător.
Anunț examen promovare Documentarist IA 10 noiembrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, anunță examen de promovare pentru ocuparea postului de execuție obținut prin transformarea propriului post: Documentarist IA.

Anunț Examen

Rezultat Examen, Rezultat Final

Anunț examen promovare Referent IA 09 noiembrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, anunță examen de promovare pentru ocuparea postului de execuție obținut prin transformarea propriului post: Referent treapta IA.

Anunț Examen

Rezultat Examen, Rezultat Final

Anunț Cercetător Științific Gradul I 30 octombrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Cercetător Științific Gradul I, pe durată nedeterminată, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Astronomie Geodezică.

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor, Rezultat, CV-ul și lista de lucrări ale candidatului

Anunț Asistent Cercetare 30 octombrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Asistent Cercetare, pe durată nedeterminată, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Astrometrie, Meteori.

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor

Rezultat proba scrisă, Rezultat interviu

Anunț Asistent Cercetare 30 octombrie 2020

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Asistent Cercetare, pe durată determinată, cu posibilitatea de prelungire, în domeniul Astronomie Fundamentală, specialitatea Planetologie/Asteroizi.

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor

Rezultat proba scrisă, Rezultat interviu

Anunț Cercetător Științific 18 decembrie 2018

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Cercetător Științific, pe durată nedeterminată.

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor

Anunț Tehnician I 18 decembrie 2018

Institutul Astronomic cu sediul în str. Cuțitul de Argint nr. 5, sector 4, București, scoate la concurs un post de Tehnician I pentru Observatorul Astronomic Berthelot pe durată determinată (un an) și timp parțial de lucru (două ore pe zi).

Anunț Concurs

Proces Verbal de selecție a dosarelor

News

Latest news from A.I.R.A.

Read more

Astronomical data

Ephemerides

Astrodata

Research

Our latest publications

Research

Careers

Join us for a career in astronomy.

Join us