ACADEMIA ROMÂNĂ                                                                         ACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA

Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române - CRIFST
Institutul Astronomic al Academiei Române – AIRA


ORGANIZEAZĂ

Donici  

Simpozionul internaţional
ASTRONOMUL NICOLAE DONICI –
140 DE ANI DE LA NAŞTERE

Aula Magna a Academiei Române, 
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125
Luni, 8 septembrie 2014,
ora 10.00


În septembrie 2014 se împlinesc 140 de ani de la naşterea unuia din cei mai mari astronomi români, personalitate recunoscută pe plan internaţional, în special datorită numărului record de observaţii a eclipselor de Soare (din SUA până în Siberia).

Membru de Onoare al Academiei Române, membru fondator al Uniunii Astronomice Internaţionale, Nicolae Donici a trecut în uitare timp de aproape o jumătate de secol atât pentru românii de dincoace de Prut cât şi pentru cei de dincolo de Prut. Simpozionul va pune în valoare personalitatea lui Nicolae Donici pe baza cercetărilor recente.


Comitet ştiinţific de organizare:

Gleb Drăgan                                                                               Ion Tighineanu
Membru al Academiei Române                                       Membru al Academiei de Ştiinţe a R. Moldova


Comitet Local de Organizare :

Magda Stavinschi (AIRA, CNRA)
Valentin Marin (CRIFST)
Eufrosina Otlăcan (CRIFST)


Invitaţie pentru lucrări

Vă rugăm să transmiteţi până la 30 aprilie 2014 la donici140@yahoo.com titlul comunicării, un rezumat de 100-150 cuvinte în română şi în engleză, numele autorilor şi instituţia, adresa de e-mail, precum şi un foarte scurt CV al autorilor (3-5 rânduri). Limbi oficiale: româna, engleza.

Acceptarea lucrărilor va fi comunicată până la 30 mai 2014.

Textul integral al lucrărilor acceptate va fi prezentat, în engleză sau română până la 15 octombrie 2014 pentru publicarea acestora în « Studii şi comunicări / DIS ».


Program

Rezumate

Participanti