Adresa

     Prezentare 

     Consiliu

     Cotizatii

     Cerere de inscriere

    Almanah
 

    Astronomii amatori


 

Prezentare

"ASTRONOMIA 21

înlocuieste 
"ECLIPSA '99"


Eclipsa de la 11 august 1999 a trecut de mult, bilantul realizarilor legate de eveniment s-a încheiat si, o data cu acesta, si cel al Asociatiei internationale "Eclipsa'99".

Dupa aproape un an de la solicitare, la 13 octombrie 2000, a fost în sfârsit aprobata transformarea acesteia în Asociatia "ASTRONOMIA 21".

Ca si predecesoarea ei, este o organizatie neguvernamentala, apolitica si fara profit, care doreste ca, acum, la început de secol 21, astronomia sa se dezvolte si în România, ca peste tot în lume, si sa-si joace rolul ce-i revine în cultura si educatia unui popor civilizat. La aceasta vor contribui toti membrii ei, fie ei astronomi profesionisti sau amatori, sau doar oameni îndragostiti de cultura, în general, si de astronomie, în special.

Pentru realizarea scopului propus, Asociatia "ASTRONOMIA 21" va obtine fonduri pentru astronomia româneasca si va sponsoriza activitati menite sa contribuie la dezvoltarea acesteia. De asemenea, va organiza conferinte, seminarii, dezbateri profesionale si de popularizare, expozitii, emisiuni de radio si TV, va edita o publicatie proprie (inclusiv pe Internet), va sprijini aparitia unor lucrari literare, culturale si stiintifice, toate dedicate popularizarii astronomiei si educatiei stiintifice a populatiei, în special a tineretului. Pentru a asigura promovarea astronomiei la toate nivelele si dezvoltarea cercetarilor în domeniu, va sprijini învatamântul astronomiei în România si va conlucra cu orice institutie de stat sau privata, dornica sa contribuie la scopurile Asociatiei. Mai mult, spre a stimula dezvoltarea astronomiei nationale, va acorda premii si distinctii pentru realizari deosebite în domeniu si va sprijini, prin burse, participarea la manifestari stiintifice, nationale si internationale.

Asociatia "ASTRONOMIA 21" îsi propune sa concerteze toate eforturile îndreptate spre propasirea astronomiei în România. Forta însemnata a astronomilor amatori, reuniti în organizatii sau nu, ca si deschiderea de filiale ale Asociatiei în tara si peste hotare vor contribui consistent la realizarea acestui deziderat.

Astronomia este o treapta necesara pe scara cunoasterii umane, o componenta sine qua non a culturii. Asociatia "ASTRONOMIA 21" îsi va dedica întreaga activitate reconferirii acestui statut astronomiei românesti si promovarii valorilor nationale în domeniul stiintei cerului.

Pe lânga cei ce au fost membri ai Asociatiei Internationale "ECLIPSA '99", Asociatia "ASTRONOMIA 21" asteapta noi membri, iubitori ai astronomiei, care sa-i înteleaga menirea si sa participe activ la realizarea scopurilor ei. 
 
 Consiliu

Presedinte: 
Dr. Magda STAVINSCHI
Institutul Astronomic al Academiei Române - Bucuresti
magda@aira.astro.ro

Vicepresedinti: 

Dr. ing. cosmonaut Dumitru Dorin PRUNARIU
Agentia Spatiala Româna
prunariu@rosa.ro

Dr. Vasile MIOC
Institutul Astronomic al Academiei Române - Bucuresti
vmioc@aira.astro.ro

Secretar:
Dr. Petre POPESCU
Institutul Astronomic al Academiei Române - Bucuresti
petre@aira.astro.ro

Membri: 

Costin DIACONESCU
CD Press
terramagazin@customers.digiro.net

Fiz. Andrei DOROBANTU
 andrei.dorobantu@xnet.ro

Dr. Alexandru DUMITRESCU
Institutul Astronomic al Academiei Române - Bucuresti
alex@aira.astro.ro

Fiz. Adrian ONCICA
Institutul Astronomic al Academiei Române - Bucuresti
adrian@aira.astro.ro

Dr. Tiberiu OPROIU
Institutul Astronomic al Academiei Române - Cluj
toproiu@email.ro

Dr. Nedelia POPESCU
Institutul Astronomic al Academiei Române - Bucuresti
delia@aira.astro.ro
 
 

Cotizatii, sponsorizari 

In cazul în care doriti sa fiti membri ai Asociatiei, specificam ca s-a stabilit o cotizatie absolut simbolica de 1 dolar/an pentru astronomii din institut si 10 dolari pentru ceilalti. Evident, orice contributie suplimentara este binevenita si va fi apreciata ca atare. 
Sponsorizarile primite de A21 vor fi mentionate, atat pe acesta pagina, cat si cu prilejul oricarei comunicari in mass-media.