ASSOCIATIA "ASTRONOMIA 21"
Str. Cutitul de Argint 5, RO-75212 Bucuresti
Tel: (01) 335 68 92; Tel/Fax: (01) 337 33 89
E-mail: magda@roastro.astro.ro
 
 
FORMULAR DE INSCRIERE

A. NUME SI PRENUME___________________________________________
     Adresa________________________________________________________

B. Institutul / Institutia.______________________________________________
     Adresa profesionala_______________________________________________

C. Domeniul de activitate (elemente esentiale).
 

D. Forme de colaborare avute în vedere în cadrul Asociatiei A 21
 

E. Subsemnatul / Subsemnata___________________________ ,
     ma angajez sa respect Statutul Asociatiei "ASTRONOMIA 21" si sa actionez în interesul acesteia,
     sa respect confidentialitatea si sa achit anual cotizatia.

               (Semnatura)

DATA: ____________
 

     Membri ai Asociatiei care recomanda acceptarea :
 
 

Consiliul de conducere al Asociatiei "ASTRONOMIA 21"
a aprobat la data de_______________înscrierea
Domnului / Doamnei____________________ca membru  al A 21.
     Cotizatia anuala este de _____

PRESEDINTE,

Dr. Magda Stavinschi